Druki PIT w PDF

Podatek od dochodów z umowy uaktywniającej

 

Umowa uaktywniająca jest zawierana w firmie pisemnej pomiędzy rodzicami dziecka a nianią, która będzie nad nim sprawowała opiekę aż do momentu ukończenia 5 miesięcy. Należy zwrócić uwagę na to, że obie strony umowy są osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Umowa uaktywniająca, ze względu na charakter, objęta jest takimi samymi przepisami jak umowa zlecenia.

 

Wynagrodzenie wypłacane niani przez rodziców dziecka, stanowi dla niej przychód z innych źródeł i w taki sposób powinno zostać zakwalifikowane podczas wypełniania deklaracji za 2013 rok. Mimo że, jak wspomniano wcześniej, umowa uaktywniająca jest traktowana jak umowa zlecenia, przychodów nie można rozliczyć na PIT 37 druk. Rodzice nie pełnią w stosunku do niani funkcji płatnika i nie mają obowiązku odprowadzania za nią comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz wystawiania formularza PIT-11. Natomiast w formularzu PIT-37 można wykazać tylko i wyłącznie te dochody, które zostały uzyskane za pośrednictwem płatnika.

 

Przychody z tytułu umowy uaktywniającej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych – zgodnie ze skalą podatkową (18 i 32%). W związku z tym jako rozliczenie roczne 2013 niania ma obowiązek złożyć PIT-36. Możliwe jest, tak jak w przypadku umowy zlecenia, odliczenie 20% kosztów uzyskania przychodów, co pozwala na zmniejszenie podstawy, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto pamiętać, że w przypadku posiadania odpowiedniej dokumentacji, możliwe jest uwzględnienie kosztów w faktycznie poniesionej wysokości (wyższej niż 20%). Rodzaj umowy, będącej podstawą do uzyskania przychodu, nie ogranicza możliwości skorzystania z preferencyjnych sposobów opodatkowania – jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub wspólnie z małżonkiem. Możliwe jest także skorzystanie z odliczeń i ulg podatkowych.

 

Niania ma prawo zdecydować w jaki sposób będzie odprowadzać podatek do urzędu skarbowego:

  • jednorazowo, po zakończeniu roku podatkowego,

  • w formie comiesięcznych zaliczek.

 

W przypadku wyboru pierwszej opcji, termin zapłaty podatku upływa 30 kwietnia kolejnego roku (wtedy kiedy termin złożenia rocznej deklaracji podatkowej PIT2013). Natomiast decydując się na opłacanie zaliczek, trzeba pamiętać, że powinny one wpłynąć na konto urzędu skarbowego do 20. dnia każdego miesiąca. Podatnik, który raz zapłacił zaliczkę miesięczną, ma obowiązek odprowadzać zaliczki do końca roku podatkowego – nie jest możliwa zmiana sposobu opłacania podatku.

 

Mimo że rodzice nie odprowadzają zaliczek na podatek, powinni odprowadzać comiesięczne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, składki naliczane od podstawy nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia są finansowane z budżetu państwa. W momencie gdy podstawa przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia, składki od nadwyżki są opłacane w następujący sposób:

Rodzaj ubezpieczenia

Całkowita wysokość składki

Część składki opłacana przez nianię

Część składki opłacana przez rodziców

emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

rentowe

8%

1,5%

6,5%

wypadkowe

od 0,67 do 3,86%

-

opłacane w całości

chorobowe (dobrowolne)

2,45%

opłacane w całości

(niezależnie od wysokości podstawy wymiaru składek)

-

zdrowotne

9%

opłacane w całości

-

 

Najprostszym sposobem na prawidłowe rozliczenie dochodów osiągniętych przez nianię, jest wypełnienie zeznania podatkowego w PIT 2013 program. Jest to darmowa aplikacja komputerowa, którą można pobrać z Internetu zupełnie za darmo. Po zainstalowaniu programu na dysku własnego komputera, można korzystać z wszystkich jego funkcji. Dzięki temu, że program do PITów 2013 został zsynchronizowany z systemem Ministerstwa Finansów, służącym do składania formularzy podatkowych za pośrednictwem sieci internetowej, wypełnione zeznanie można bezpiecznie przesłać do wybranego urzędu skarbowego.